• A+
 • A
 • A-
 • Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

  Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

  Η Infoscope Hellas εξειδικεύεται στις ιστοσελίδες φιλικές σε άτομα με αναπηρία: Κατασκευάζουμε προσβάσιμες ιστοσελίδες και προσαρμόζουμε υπάρχουσες, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.

  Δείτε τον οδηγό χρήσης:

  checker-image
  A+ A A-

  Αυξομειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Άσπρο φόντο με μαύρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μαύρο φόντο με άσπρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μπλε φόντο με κίτρινα γράμματα.

  Επιστροφή στα αρχικά χρώματα της σελίδας.

 • Πιέστε "Αναπαραγωγή" και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο που θέλετε να ακούσετε.

 • Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο από τα πλήκτρα συντόμευσης.

  Ο ιστότοπος διαθέτει μπάρα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πιέστε το κουμπί ή "0" από το πληκτρολόγιο. Να μην ειδοποιηθώ ξανά

  Ανταγωνιστικότητα - banner

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΚΤΕΟ 2015

  Ι.ΚΤΕΟ - Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ
  Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ
  Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
  31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000
    2015   2014
  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
  Ενσώματα πάγια      
  Ακίνητα 163,244.08   175,845.07
  Μηχανολογικός εξοπλισμός 36,109.55   27,128.85
  Λοιπός εξοπλισμός 22,823.91   18,541.45
  Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0.00   0.00
  Σύνολο 222,177.54   221,515.37
  Άυλα πάγια στοιχεία 2,879.23   4,009.23
  Λοιπά άυλα 0.00   0.00
  Σύνολο 2,879.23   4,009.23
  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0.00   0.00
  Λοιπά 860.00   860.00
  Σύνολο 860.00   860.00
  Αναβαλλόμενοι φόροι 0.00   0.00
  Σύνολο μη κυκλοφορούντων 225,916.77   226,384.60
  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
  Αποθέματα      
  Εμπορεύματα 346.65   138.85
  Προκαταβολές για αποθέματα 0.00   0.00
  Σύνολο 346.65   138.85
  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 47,287.24   47,287.24
  Εμπορικές απαιτήσεις 0.00   0.00
  Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0.00   0.00
  Λοιπές απαιτήσεις 370,871.01   451,002.55
  Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0.00   0.00
  Προπληρωμένα έξοδα 1,633.67   1,745.41
  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 118,227.45   26,918.16
  Σύνολο 538,019.37   526,953.36
  Σύνολο κυκλοφορούντων 538,366.02   527,092.21
  Σύνολο ενεργητικού 764,282.79   753,476.81
  Καθαρή θέση      
  Καταβλημένα κεφάλαια 260,000.00   260,000.00
  Κεφάλαιο 0.00   0.00
  Καταθέσεις ιδιοκτητών 0.00   0.00
  Σύνολο 260,000.00   260,000.00
  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 29,252.07   29,252.07
  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0.00   0.00
  Αφορολόγητα αποθεματικά 10,527.17   11,935.96
  Αποτελέσματα εις νέο 307,329.58   239,144.10
  Σύνολο 347,108.82   280,332.13
  Συναλλαγματικές διαφορές 0.00   0.00
  Σύνολο καθαρής θέσης 607,108.82   540,332.13
  Προβλέψεις      
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0.00   0.00
  Τραπεζικά δάνεια 30,798.39   56,610.32
  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0.00   0.00
  Εμπορικές υποχρεώσεις 33,284.24   12,178.44
  Φόρος εισοδήματος 0.00   118,065.37
  Λοιποί φόροι και τέλη 83,982.52   0.00
  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 7,323.75   10,168.36
  Λοιπές υποχρεώσεις 0.00   16,122.19
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1,785.07   0.00
  Έσοδα επόμενων χρήσεων 0.00   0.00
  Σύνολο 157,173.97   213,144.68
         
  Σύνολο υποχρεώσεων 157,173.97   213,144.68
  Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 764,282.79   753,476.81
  Ι.ΚΤΕΟ - Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ
  Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
  (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ
  Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
  31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000
    2015   2014
  Κύκλος εργασιών (καθαρός) 671,885.78   488,991.06
  Κόστος πωλήσεων -3,771.62   -3,331.58
  Μικτό αποτέλεσμα 668,114.16   485,659.48
  Λοιπά συνήθη έσοδα 0.00   0.00
    668,114.16   485,659.48
  Έξοδα διοίκησης -29,594.37   -54,509.95
  Έξοδα διάθεσης -453,715.24   -271,737.90
  Λοιπά έξοδα και ζημιές -9,949.55   -5,962.56
  Λοιπά έσοδα και κέρδη 1,420.81   2,213.54
  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 176,275.81   155,662.61
  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0.00   0.00
  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -5,387.10   -3,245.90
  Αποτέλεσμα προ φόρων 170,888.71   152,416.71
  Φόροι εισοδήματος -59,344.56   -47,287.24
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 111,544.15   105,129.47
         
         
         
         
         
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
         
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
  Α.Δ.Τ. Χ999672/2003     Α.Δ.Τ. ΑΕ433985 ΑΡ.ΑΔ.2598/99

   

  FOOTER

  FOOTER

  FOOTER

  FOOTER

  FOOTER
  FOOTER

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τεχνικος Ελεγχος Ελαφρων Οχηματων
  • Τεχνικος Ελεγχος ΜΟΤΟ
  • Εκουσιος Ελεγχος Ελαφρων Οχηματων
  • Εκουσιος Ελεγχος ΜΟΤΟ
  • Ειδικος Ελεγχος Υγραεριοκινησης
  • Ειδικος Ελεγχος Yποκυβισμου Εκπαιδευτικων ΜΟΤΟ
  • Καρτα Ελεγχου Καυσαεριων

   Διαβαστε περισσοτερα

   Στόχος μας η κυκλοφορία ασφαλών οχημάτων χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

   Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου